pretzo iterm zsh

ติดตั้งและใช้งาน iterm2 + pretzo บน mac osx

บนเครื่อง mac นอกจาก terminal ที่ติดมาแบบ default แล้ว ยังมีแอพอีกหลายตัวที่เลือกติดตั้งเองได้ วันนี้เราจะมาลองใช้ iterm2 กัน แต่จะมีการลง tools  เพิ่มเติมให้ดูน่าใช้งานมากขึ้นอีกนิด Tools […] Read More