ตั้งเลข Version ของ API ด้วย Semantic Versioning

Reading time – ช่วงนี้ Thailand 4.0 ถูกพูดถึงอย่างแพร่หลาย เป็นอีกเป้าหมายหนึ่งของประเทศที่จะพัฒนา เลยนึกถึงว่าก่อนหน้านี้ก็มี version 1.0, 2.0, 3.0 หรือ 3.9 […] Read More