บนเครื่อง mac นอกจาก terminal ที่ติดมาแบบ default แล้ว ยังมีแอพอีกหลายตัวที่เลือกติดตั้งเองได้ วันนี้เราจะมาลองใช้ iterm2 กัน แต่จะมีการลง tools  เพิ่มเติมให้ดูน่าใช้งานมากขึ้นอีกนิด

Tools ที่จำเป็นเบื้องต้น

 • iterm2  – terminal แอพอีกตัวที่ทำงานเร็วและปรับแต่งอะไรได้เยอะ
 • zsh – shell ตัวนี้มี extension เยอะที่ช่วยให้ทำงานได้ง่ายขึ้น ที่ชอบๆ คือ command completion
 • git – อันนี้คงไม่ต้องอธิบายอะไรมากมาย เราจะเอามาดึงตัว framework ที่เราจะใช้ลงมา
 • Prezto – framework ที่ช่วยปรับแต่ง command line ของ zsh มีพวก module ช่วยในการทำ alias ที่เราใช้บ่อยๆ กันด้วย เช่น git module เช่น พิมพ์ gcm เพื่อที่จะ commit change  แทนที่จะต้องพิมยาวๆ

ติดตั้ง Iterm2  กันก่อน

 • Install iterm เราสามารถ download ตรงๆได้เลยจาก web site จะได้มาเป็น file zip หลังจาก unzip แล้วก็แค่เพียงลากไปไว้ที่ “Application Folder”

ติดตั้ง Zsh (อ่านว่า ซี-เชล)

 • Install zshell เราจะใช้ homebrew ในการ install เพื่อความสะดวก
 • run command $brew install zsh zsh-completions เพื่อลง zsh กับ command completion ของ  zsh
 • ป.ล. ถ้าใครไม่มี homebrew ให้ไปลงมาก่อนโดยทำตามคำแนะนำจาก https://brew.sh/

ติดตั้ง Pretzo และตั้งค่าเบื้องต้น

 • Install Pretzo ตัวที่ทำให้ Command Line ดูไฉไล เราจะใช้คำสั่งเปลี่ยน shell ก่อน
 • เปลี่ยนไปใช้ zsh ด้วย command “$zsh”
 • แล้วตามด้วย $git clone --recursive https://github.com/sorin-ionescu/prezto.git "${ZDOTDIR:-$HOME}/.zprezto"
 • เพิ่มส่วนสำหรับการ initial Prezto ไปที่ zsh configuration file (~/.zshrc)

#Source Prezto
if [[ -s "${ZDOTDIR:-$HOME}/.zprezto/init.zsh" ]]; then
source "${ZDOTDIR:-$HOME}/.zprezto/init.zsh"
fi

 • เปลี่ยนให้ default  shell เป็น zsh ผ่าน command $chsh -s /bin/zsh
 • ตั้งค่า iterm ให้เรียก script สำหรับ zsh login โดยเลือกเมนูใน iterm ที่ Preferences > Profiles > General > Command แล้วเพิ่ม /bin/zsh --login เข้าไปในช่อง command

iterm2

ติดตั้ง Menlo font สำหรับการแสดงผลเก๋ๆ

 • ดึง font menlo  จาก git repo ด้วย command $git clone https://github.com/abertsch/Menlo-for-Powerline.git
 • หลังจากนั้นเข้าไปมใน folder ของ menlo $cd ./Menlo-for-Powerline
 • เปิด folder โดย $open .  และ double click ที่ font เพื่อติดตั้งลงเครื่อง

ปรับแต่ง Iterm2

 • เปลี่ยน font ใน iterm มาใช้ menlo font ที่เราเพิ่งลงไปเมื่อ โดยไปที่ iterm แล้วเลือกเมนู Preferences > Profiles > Text > Change Font  แล้วเลือก "Menlo for Powerline"
 • เปลี่ยน theme ของ iterm โดยลองไปที่เมนู Preferences > Profiles > Colors   โดยอาจจะลองเลือก "Solarized Dark"
 • Restart iterm ใหม่ เราก็จะได้ terminal console ที่ดูสวยแปลกตาน่าใช้งาน

ทดลองใช้ git alias ของ Pretzo

 • สมมุติว่าเราต้องการใช้ alias ของ git ที่มีมากับ pretzo
 • ให้เราไป edit $vim ~/.zpreztorc
 • เราจะเห็นมี default module มาอยู่ก่อนบ้างแล้วเช่น terminal, editor ให้เราเพิ่ม 'git' \ เข้าไปในบรรทัดก่อนสุดท้าย

# Set the Prezto modules to load (browse modules).
# The order matters.
zstyle ':prezto:load' pmodule \
'environment' \
'terminal' \
'editor' \
'history' \
'directory' \
'spectrum' \
'utility' \
'completion' \
'prompt' \
'git' \
'syntax-highlighting'

 • ทดลองใช้งาน alias โดยลองเข้าไปที่ git folder ของเรา
 • ลองพิมพ์ $gbL จะเป็นการ lists all local and remote branches and their commits
 • ถ้าจะ add module เช่น ruby, หรือ  utility อื่นๆ ให้ลองเข้าไปดู git module เพิ่มเติม – https://github.com/sorin-ionescu/prezto/tree/master/modules/git

ทั้งหมดนี้เป็นการ setup เบื้องต้น ทั้ง iterm2, zsh และ pretzo ยังมี theme กับ extension ที่ช่วยในการทำงานง่ายขึ้นอีกหลายตัว อันนี้อาจจะไป google กันเพิ่มเติมแล้วลองมา share กันได้ครับ

 


Also published on Medium.