pretzo iterm zsh

ติดตั้งและใช้งาน iterm2 + pretzo บน mac osx

บนเครื่อง mac นอกจาก terminal ที่ติดมาแบบ default แล้ว ยังมีแอพอีกหลายตัวที่เลือกติดตั้งเองได้ วันนี้เราจะมาลองใช้ iterm2 กัน แต่จะมีการลง tools  เพิ่มเติมให้ดูน่าใช้งานมากขึ้นอีกนิด Tools […] Read More

การปรับตัวเข้ากับที่ทำงานใหม่

5 ข้อแนะนำเพื่อ การปรับตัวเข้ากับที่ทำงานใหม่

ผมว่าชีวิตการทำงานคนเรา น่าจะต้องมีการเปลี่ยนที่ทำงานใหม่กันบ้าง บางคนอาจจะเปลี่ยนงานบ่อย การปรับตัวเข้ากับที่ทำงานใหม่ อาจจะเป็นเรื่องไม่ยาก แต่สำหรับบางคนหรือส่วนตัวผมเองก็ถือว่าไม่ง่าย ถึงจะเคยเปลี่ยนมาบ้าง แต่ที่ทำงานแต่ละที่ก็แตกต่างกันไป ไม่เหมือนกันเลยซะทีเดียวถึงจะเป็นงานในสายงานเดิมๆก็เถอะ วันนี้ลองเอาไอเดียจากบทความที่เคยอ่านแล้วคิดว่ามีประโยชน์มาแชร์กันเป็นแนวทางในการปรับตัวในที่ทำงานใหม่ 1 – Take the time […] Read More